Vodilni v razvoju funkcionalnih inovacij in inovativnih rešitev za vsakdanje in prihodnje izzive.
 
 
Naziv projekta: Razvoj večkomponentnega multifunkcijskega gnojila z vsebnostjo tanina na osnovi lesnega pepela

Opis projekta:
Namen projekta je z učinkovito rabo odpadnih sekundarnih surovin organskega izvora prispevati k trajnostni pridelavi živil, krepitvi odpornosti ter spodbujanju krožnega gospodarstva v agroživilski verigi. Trenutno se številne sekundarne surovine, ki predstavljajo pomemben vir mikro/makro elementov, esencialnih mineralov, antioksidantov, taninov, ligninov in celuloze deponirajo na odlagališčih oz. se koristijo na način, ki ne omogoča vračanje le-teh v naravno okolje, kar želimo izboljšati s predmetnim projektom. Cilj projekta je finalizacija razvoja več-komponentnega multifunkcijskega gnojila Tanagro z vsebnostjo tanina na osnovi lesnega pepela. Mineralno organsko gnojilo bo v 70% sestavljeno iz sekundarnih surovin organskega izvora – lesnega pepela, lesnega lubja in jajčnih lupin. Razviti produkt tako naslavlja številna področja, pomembna za rast in razvoja rastlin, kot so sproščanje mikro/makro hranil, uravnavanje pH vrednosti tal, zadrževanje vlage, preprečevanje siromašenja in erozije tal, postopno sproščanje učinkovin (»slow release«) ter antimikrobno in anthelmintično delovanje proti škodljivcem in nematodam. Multifunkcijska zasnova produkta predstavlja ključno konkurenčno prednost, saj izdelek trenutno na trgu nima primerljivega produkta. V pilotnem delu projekta želimo raziskati področje formiranja molekularnega ligninskega kompleksa mikroelementov v produktu ter vezave esencialnih mineralov in proteinov s tanini, kar bo prispevalo k učinkovitejšemu sproščanju mikro hranil, izboljšanju dostopnosti esencialnih mineralov ter zaščiti pred škodljivci. Razviti prototip bo ustrezno testiran v simuliranem in operativnem okolju (poljski poskusi), pri tem pa bo testirana učinkovitost produkta in njen vpliv na rodovitnost tal ter rast in razvoj rastlin. Testirana bo tudi primernost produkta za izboljšanje hranilne vrednosti poljščin in posredno karakteristik krmil, ki so pomembna z vidika prehrane in zdravstvenega stanja živali. Poleg tega bodo aktivnosti projekta vezane tudi na področje testiranja uporabnosti in validacije tehnologije PD linije, kjer predstavlja ključni izziv tehnologija regulirane dinamike sproščanja aktivnih snovi za optimalno stopnjo zamreženosti mineralov. V končni fazi pa bodo v okviru postavljene PD linije izvedene aktivnosti praktične uporaba, evalvacije in diseminacije demonstracijskega dela projekta.

Naložbo financira Evropska unija – NextGenerationEU ter je del evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost. Projektu je bila dodeljena subvencija v okviru Javnega razpisa »ZA OKREVANJE IN ODPORNOST S PILOTNO-DEMONSTRACIJSKIMI PROJEKTI«. Skupna vrednost projekta znaša 2.381.993,09 EUR, višina sofinanciranja iz mehanizma znaša 984.195,93 EUR.
Trajanje projekta: 04/2023-12/2025

 
 
 
Pravila in zasebnost. Copyright (c) 2018 - Tanin d.d. Vse pravice pridržane.