energetika
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nepogrešljiv dejavnik razvoja in ravni življenja
 
 
 
 
 
 
 


Podjetje TANIN Sevnica d.d. je kvalificiran proizvajalec električne energije.
Električno energijo proizvajamo iz ekološko obnovljivih virov (Biomasa) in s tem prispevamo k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov v ozračje. Večino električne energije podjetje porabi za svoje potrebe, del pa jo tudi proda.


Copyright vsa besedila in slike : Tanin Sevnica d.d. | Oblika in produkcija : ARTES Studio Sevnica