kakovost
   
   
   
   
 
   
   
   
 
   
   
 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • ISO 9001 : 2008
znak kakovosti
 
 
 
  • GMP+ standard B1
za prehrano živali
 
 
 
  • Ekološko potrdilo
za uporabo v ekološki predelavi
 
 
 
 
 
 
 
 


V Taninu razumemo kakovost kot splet aktivnosti, ki s svojim sinergističnim delovanjem zagotavljajo visoko stopnjo kakovosti celotnega poslovnega sistema, s posebnim poudarkom na visoki kakovosti naših izdelkov, zadovoljstvu zaposlenih in še prav posebej na zadovoljstvu kupcev .

Izboljševanje nivoja kakovosti na vseh ravneh je naša stalnica in strateška usmeritev. V ta namen razvijamo partnerske odnose z našimi kupci in skupaj poskušamo poiskati najoptimalnejše rešitve v obojestransko zadovoljstvo. Enako postopamo tudi v odnosu do naše okolice in družbe v celoti. Izpolnjujemo vse zakonske obveznosti. Delamo tudi v skladu s sistemom HACCP, ki prepozna, določi in nadzoruje tveganja, pomembna za varnost prehranskih izdelkov.

 

Copyright vsa besedila in slike : Tanin Sevnica d.d. | Oblika in produkcija : ARTES Studio Sevnica