World´s leader in developing functional innovations and unique solutions to solve current & future challeges.
 

KAKOVOST IN VARNOST

Naše podjetje deluje v skladu s politiko poslovanja, ki temelji na donosnosti in trajnosti, upošteva kakovost, okolje, etičnost, zdravje, zaščito in varnost. V podjetju sledimo tudi načelom trajnostnega razvoja in delujemo v dobro svojih zaposlenih, širše skupnosti in drugih zainteresiranih strani.

 

POLITIKA KAKOVOSTI IN VARNOSTI
   
ISO 9001:2015 – KAKOVOST
Sistem vodenja kakovosti smo prilagodili svetovni
praksi v okviru mednarodnega standarda ISO 9001,
katerega certifikat smo pridobili leta 2005.
   
ISO 14001:2015 – OKOLJE
Leta 2016 smo pridobili tudi certifikat za sistem
ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001, ki
dokazuje, da se zavedamo odgovornosti, ki jo
imamo do okolja.
   
GMP+ - VARNOST
Podjetje je maja 2007 pridobilo certifikat GMP+.
Z upoštevanjem zahtev standarda izpolnjujemo
pričakovanja in zahteve naših kupcev in zagotavljamo,
da so naši izdelki varni in kakovostni.
   
EKO CERTIFIKAT
S tem certifikatom podjetje dokazuje, da izpolnjuje temeljne zahteve EU Uredb o ekološkem kmetovanju glede predelave, označevanja in nadzora proizvoda. Kostanjev izvleček se lahko uporablja pri ekološki pridelavi v skladu z Uredbo (ES) št. 2018/848. Kontrolira SI-EKO-002.
Certifikat je bil pridobljen 10. Februarja 2020.
   
CERTIFIKAT PRIDELANO/PROIZVEDENO BREZ GSO
10. marca 2020 smo pridobili tudi certifikat, ki dokazuje,
da so vsi naši proizvodi, namenjeni za prehrano živali,
skladni s standardom »Proizvedeno brez gensko
spremenjenih organizmov«
   
   
   
 
 
 
Pravila in zasebnost. Copyright (c) 2018 - Tanin d.d. Vse pravice pridržane.