REŠITVE ZA PREŽVEKOVALCE

KRAVE MOLZNICE
• višja mlečnost in boljša kvaliteta mleka
• izboljšan izkoristek hranil
• manj somatskih celic v mleku

GOVEDO ZA PITANJE
• boljši prirast in konverzija ter donosnost
• uravnavanje naravne črevesne mikroflore

TELETA
• podpora pri krepitvi delovanja imunskega sistema
• boljša konsistenca blata

KOZE / OVCE
• prispeva k boljši konsistenci blata
• optimizacija proizvodnih rezultatov 
 
Pravila in zasebnost. Copyright (c) 2018 - Tanin d.d. Vse pravice pridržane.